1. Algemeen

Hg-glas industrie, met maatschappelijke zetel Toekomstlaan 38-40 2200 Herentals België, momenteel actief onder het ondernemingsnummer 0426 720 123, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijhorende uitvoeringsbesluiten en toekomstige wijzigingen hierop, zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:
Email: info@hg-glas.be
Tel: +32 14 25 77 80

 

 1. Waarom dit privacy beleid?

Met dit privacy beleid licht hg-glas het volgende toe:

 

 • Op wie dit privacy beleid van toepassing is
 • Welke persoonsgegevens er verzameld worden
 • Waarom persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden
 • Met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden
 • Hoelang uw persoonsgegevens bewaard worden
 • Hoe u inspraak heeft op het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen
 1. Op wie is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid heeft betrekking tot alle huidige, voormalige en toekomstige klanten van hg-glas. Alsook bezoekers van www.hg-glas.be.

 

 1. Welke gegevens worden er verzameld?

Contactpagina:
Hier heeft u de mogelijkheid om uw e-mailadres op te geven zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 

Webshop:
In onze webshop zijn huidige klanten geregistreerd met één of meerdere contactpersonen, hun lever- en facturatieadres. Deze gegevens kunnen door u, indien aangemeld op het systeem, gewijzigd worden.

 

 1. Waarom verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Contactpagina:
Via deze weg verzamelen we de mailadressen van huidige, voormalige en toekomstige klanten om contact op te nemen met hen.

 

Webshop:
Leveren van goederen en diensten:
Om uw bestelling op een correcte manier te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens nodig: naam contactpersoon, e-mailadres, lever- en facturatieadres en telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen we uw bestelling op de juiste plaats afleveren en u op de hoogte brengen van de status van uw bestelling.

Beheer van uw account:
Bij het openen van uw account tonen we volgende bewaarde gegevens: naam contactpersoon, e-mailadres, lever- en facturatieadres en telefoonnummer. Door het bewaren van deze gegevens, moet u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Eerder geplaatste bestellingen worden ook bewaard zodat u deze gemakkelijk kan terugvinden en raadplegen.

 

 

 1. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de verantwoordelijke werknemers die uw bestellingen verwerken, behandelen en afronden.

 

 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Huidige klanten:
Zolang u klant bent bij hg-glas, blijven uw gegevens bewaard.

 

Voormalige klanten:
Was u klant bij hg-glas, blijven uw gegevens minstens 5 jaar bewaard. 

 

 1. Welke rechten heeft u?

Recht op toegang:
U heeft het recht om op ieder moment te vragen of er al dan niet persoonsgegevens van u verwerkt worden. Als dit het geval is, heeft u het recht om die gegevens in te zien en gedetailleerde informatie te ontvangen.

 

Recht op verbetering:
U heeft het recht om foute persoonsgegevens die op u betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. Alsook onvolledige gegevens te laten vervolledigen. Wijzigingen van gegevens moeten worden doorgegeven ter aanpassingen.

 

Recht op gegevenswissing:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Recht op bezwaar:
U heeft het recht om op grond van bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit indien het kadert in het gerechtvaardigd belang van hg-glas.

 

Recht om toestemming in te trekken:
Uw heeft het recht om toestemming van verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

 

 1. Dit privacy beleid is steeds aanpasbaar

Hg-glas heeft steeds het recht dit privacy beleid aan te passen indien nodig. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina na te lezen. Momenteel raadpleegt u de meest recente versie van ons privacy beleid. Deze pagina werd laatst gewijzigd op 24 mei 2022.

 

 1. Vragen? Neem dan contact op

Heeft u vragen rond dit privacy beleid, de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld of verwerkt worden? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens:

 

Hg-glas industrie
Toekomstlaan 38-40
B-2200 Herentals
Email: info@hg-glas.be
Tel: +32 (0)14 25 77 80

 

 1. Een officiële klacht? Hier kan u terecht

Kon u bij hg-glas niet terecht met uw bezorgdheden of klacht? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie.

 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gda.be

URL: https://www.privacycommissie.be/contact.html